logo letsgrow studio
Studio za poslovno savjetovanje i osobni razvoj by TAMARA PERUŠIĆ

Analiza svakodnevnih poslova i preporuke

Unaprijeđenje poslovanja i poboljšanje procesa

Unaprijeđenje poslovanja podrazumijeva analizu svakodnevnih poslova i pronalaženje najboljeg načina rada za vaš biznis. Loši procesi mogu vas stajati vremena i novca.

Poboljšanje procesa uključuje poslovnu praksu identificiranja, analiziranja i poboljšanja postojećih poslovnih procesa kako bi se optimizirala izvedba, ispunili standardi najbolje prakse ili jednostavno poboljšala kvaliteta i korisničko iskustvo za krajnje korisnike.

Kako vam pomaže analiza svakodnevnih poslova?

Analiza svakodnevnih poslova vama kao vlasniku malog biznisa može pomoći da:

  • razumijete kako funkcioniraju vaši poslovni procesi
  • identificirate uska grla i neučinkovitosti
  • optimizirate svoje poslovanje za bolju učinkovitost i uštedu troškova,
  • prepoznate mogućnosti za automatizaciju procesa uvođenjem informatičkih rješenja

Kako radimo?

Provodi se inicijalni razgovor sa vlasnikom i prolazimo kroz pitanja iz upitnika kako bi se dobila slika o biznisu.

Pitanja su vezana uz poduzetnički mindset, o ideji i svrsi biznisa, korisnicima, niši u kojoj se radi biznis, vidljivosti na internetu i društvenim mrežama, informatičkim alatima koji se koriste, postavljenom sistemu u biznisu (pravila i standardne operativne procedure), te svim sudionicima u našim procesima (partneri, dobavljači, zaposlenici, klijenti i dr.) kao i odnosima sa njima.

Potom slijede razgovori sa drugim sudionicima u procesu i pregled sve dostupne dokumentacije. Proces je iterativan i očekuje se involviranost svih sudionika procesa kako bi se stekao što bolji uvid u biznis.

Nakon što je provedena detaljna analiza biznisa radi se izvještaj sa preporukama za poboljšanje. U slučaju da je potrebno informatizirati dio procesa, radim analizu informatičkih alata na tržištu koje zadovoljavaju vaše poslovne potrebe i u okviru su vašeg budžeta.

projektni menadžment

Ovisno o vašim potrebama dogovaramo angažman.

Minimalni angažman je 10 sati iskoristiv u roku 2 mjeseca.

Cijena sata: 50 €

Mjesečni paket strateška desetica je 500 €

  • Uključuje ukupno 10 h rada na zadacima analize procesa, preporuka za unaprijeđenje, podrške i praćenja realizacije
  • svaki dodatni sat izvan paketa u istom mjesecu s popustom od 10%

Mjesečni paket strateška dvadesetica je 900 €

  • Uključuje ukupno 20 h rada na zadacima analize procesa, preporuka za unaprijeđenje, podrške i praćenja realizacije
  • svaki dodatni sat izvan paketa u istom mjesecu s popustom od 20%

Vodim evidenciju sati koje sam provela na projektu kroz alat “Clockify”. Upisujem i naplaćujem isključivo sate kada sam radila na ugovorenim zadacima.

Kako izgleda proces analize svakodnevnih procesa i davanja preporuka?

Općenito, analiza svakodnevnih procesa slijedi ovu strukturu:

Definiranje: Započinje identificiranjem procesa koje treba analizirati. Analiziramo procese kakvi jesu i promatramo formalne i neformalne procese, kao što su dokumentirani procesi i procesi specifični za organizacijsku kulturu.
Mjerenje: Zatim pregledavamo kako proces funkcionira u odnosu na definirane metrike. Ovaj nam korak pomaže u stvaranju poboljšanih metrika ključnih pokazatelja učinkovitosti. Ako su oni prvotno dobro definirani, firma će već mjeriti učinkovitost prema tim ključnim pokazateljima. Oni uključuju pokazatelje učinkovitosti u odnosu na učinkovitost, kvalitetu, produktivnost, profitabilnost i pokazatelje vrijednosti. Oni također uključuju pokazatelje konkurentnosti i kapaciteta.

analiza poslova i unaprjeđenje

Analiziranje: Postoji nekoliko vrsta tehnika analize, a svaka služi različitoj svrsi. Možemo analizirati vrijednosti, nedostatke ili korijene uzroka. Tako analiza nedostataka otkriva što nedostaje u procesu. Analiza vrijednosti daje nam odgovore koji dijelovi procesa su vrijedni a koji su višak. Analiza korijena uzroka primjenjuje određena pitanja “zašto” i metode koje nam pomažu da odemo skroz unatrag do osnovnog uzroka problema u procesu.
Poboljšanje: Poboljšanja mogu značiti ponovno mapiranje procesa, povećanje resursa ili promjenu komunikacijskih pristupa i kanala. Ovo može biti detaljan korak koji može uključiti različite metode poboljšanja.
Kontrola: Nakon analize, posljednji korak je kontrola novih standarda i procesa. Donositelji odluka mogu koristiti analizu za upravljanje resursima, odgovornostima, procesima zapošljavanja, IT-om, administrativnim i izvršnim procesima.

Ukoliko još nemate definirane standardne operativne procedure, informirajte se u mom članku za Be your own boss – grupi za poduzetnice. https://www.beyourownboss.hr/kako-standardne-operativne-proceKdure-mogu-pomoci-u-unaprijedenju-poslovanja/

Ako planirate širenje poslovanja, mogu vam biti zanimljivi slijedeći članci koje sam napisala:
Proširite svoje poslovanje uz ove savjete https://letsgrow-studio.hr/2023/01/13/prosirite-svoje-poslovanje-uz-ove-savjete/

O čemu voditi računa prilikom širenja poslovanja https://www.beyourownboss.hr/o-cemu-voditi-racuna-prilikom-sirenja-poslovanja/