logo letsgrow studio
Studio za poslovno savjetovanje i osobni razvoj by TAMARA PERUŠIĆ

Projektni menadžment

Što je projektni menadžment?

Projektni menadžment je primjena procesa, metoda, vještina, znanja i iskustva za postizanje specifičnih ciljeva projekta prema kriterijima prihvatljivosti projekta unutar dogovorenih parametara. Projektni menadžmenti ima konačne rezultate koji su definirani ograničenim vremenskim okvirom i budžetom.

U ulozi voditeljice projekata nadzirem projekte od početka do kraja. Nadzirem zadatke, komuniciram sa svim sudionicima i zainteresiranim stranama u projektu, te osiguravam da je svaki aspekt projekta dovršen na vrijeme. U slučaju nepredviđenih okolnosti, moj zadatak je procjena rizika i pronalaženje odgovarajućeg rješenja za njihovo ublažavanje ili uklanjanje tako da ne ometaju uspjeh projekta.

Glavne odgovornosti

Kada ulogu voditelja projekta raščlanimo na glavne odgovornosti, dobit ćemo bolju sliku o tome koliko nadziremo kroz vremenski okvir projekta i kako taj nadzor pomaže u osiguravanju uspjeha.

projektni menadžment

Neke od glavnih odgovornosti voditelja projekta uključuju:

  • Identificiranje ciljeva, potreba i opsega projekta
  • Planiranje, praćenje i dokumentiranje zadataka tijekom projekta
  • Osiguravanje da se svi zadaci, rezultati i projektni materijali isporučuju odmah
  • Upravljanje svim resursima potrebnim za izvedbu projekta
  • Poticanje učinkovite komunikacije sa dionicima u vezi sa statusom projekta
  • Predviđanje i strateško uklanjanje blokera i potencijalnih rizika
  • Dokumentiranje svakog koraka procesa korištenjem različitih alata za upravljanje projektima
  • Osiguravanje vrhunskih rezultata i uspjeha projekta
  • Ove temeljne odgovornosti su stupovi upravljanja projektima. Oni ovlašćuju voditelje projekata da adekvatno nadgledaju zadatak. Štoviše, omogućuju voditeljima projekata da kreiraju vremenske okvire, delegiraju zadatke i savršeno oblikuju projekt prema potrebama svih koji mogu imati koristi od njegovog završetka.

Ove temeljne odgovornosti su stupovi projektnog menadžmenta. Omogućuju voditeljima projekata da kreiraju vremenske okvire, delegiraju zadatke i savršeno oblikuju projekt prema potrebama svih koji mogu imati koristi od njegovog završetka

Ovisno o vašim potrebama dogovaramo angažman na projektu.

Minimalni angažman je 10 sati.

Cijena po satu: 60 €

Ponuda za projektni menadžment

Vodim evidenciju sati koje sam provela na projektu kroz alat “Clockify”. Upisujem i naplaćujem isključivo sate kada sam radila na projektu.

Što možete očekivati od mene u ulozi voditeljice projekta

Pristupi upravljanju projektima

Tradicionalno upravljanje projektima

Predstavlja linearni pristup upravljanju projektom, u kojem se zahtjevi zainteresiranih strana prikupljaju na početku projekta, a zatim se stvara sekvencijalni plan projekta.

Po definiciji tradicionalni projekti slijede strukturu koja se naziva životni ciklus projekta. Ima definiran početak, sredinu i kraj sa svim vrstama formalnih događaja koji se pojavljuju u svakoj većoj fazi. Ovo vrijedi bilo da razvijate inovativni softver za dizajn, pionirsku konstrukciju vozila ili nešto drugo. Životni ciklus upravljanja projektima je organizacijska struktura koja rastavlja cijele projekte u pet primarnih faza. Od stvaranja ideje do njezina planiranja, izvršenja, praćenja i zatvaranja, svaka je faza osiguravanja da je projekt predodređen za uspjeh.

Agilno upravljanje projektima

Podrazumijeva iterativni pristup upravljanju projektima, koji ne slijedi kruti projektni plan, već kratke sprintove rada koji se nazivaju agilnim sprintovima.

Po definiciji agilno upravljanje projektima stil je upravljanja koji voditeljima omogućuje fleksibilan nadzor projekata i osiguravaju da su svi isporučeni rezultati – veliki i mali – dovršeni, procijenjeni i prilagođeni kako bi bili u skladu s željenim ishodom projekta. Kao i kod tradicionalnog upravljanja projektima, agilni projekti slijede strukturu životnog ciklusa koja osigurava da voditelji projekata i njihovi timovi mogu izgraditi uspješne projekte. Međutim, kod tradicionalne projektne strukture obično nema mnogo fleksibilnosti, dok je kod agilnih projekata moguća fleksibilnost.

Agilni projekti podijeljeni su u male ciljeve koji proizvode samostalan rezultat. U isto vrijeme, svaki “mini-isporučeni rezultat” doprinosi većem cilju projekta. Ovaj pristup omogućuje agilnim timovima prostor za pomicanje koji im je potreban da učinkovito prođu kroz prekretnice i odgovore na probleme koji se mogu pojaviti nakon što se klijenti uključe u rezultate projekta.

projektni menadžment

Ukoliko sami želite voditi neki projekt, a ne znate koji alat odabrati, možda vam može pomoći moj članak koji sam pisala za Be Your Own Boss grupu za poduzetnice u kojem dajem smjernice za odabir alata za upravljanje projektima