logo letsgrow studio
Studio za poslovno savjetovanje i osobni razvoj by TAMARA PERUŠIĆ

Doprinos društvu

Vraćanje zajednici

Doprinos društvu kroz vraćanje zajednici način je pozitivnog utjecaja i pomoći onima kojima je potrebna. Postoji mnogo načina kako možemo doprinijeti našoj zajednici, ovisno o našim interesima, vještinama i resursima.

Sve počinje od nas. Svojim doprinosom možemo promijeniti svijet!

Osnažiti drugog znači osnažiti sebe.
Slaviti drugoga je slaviti sebe.
A osloboditi drugoga, znači osloboditi sebe.
Osnaži, slavi i oslobodi ih sve –

The universe talks tut.com

Kupnjom mojih usluga zajedno doniramo 5%

Korištenjem mojih usluga podržavate malo poduzetništvo u našoj zajednici.

Osim toga, 5% od plaćene usluge bit će donirano u slijedeće inicijative:

 1. iskorjenjivanje siromaštva
 2. pošumljavanje i čišćenje okoliša
 3. pomoć životinjama

Na koje načine možemo doprinjeti društvu?

Volontirajte u lokalnoj dobrotvornoj ili neprofitnoj organizaciji. Mnoge se organizacije oslanjaju na volontere za pomoć u raznim zadacima, kao što je sortiranje donacija, posluživanje obroka ili podučavanje djece. Uzmite u obzir svoje vještine i interese kada birate gdje ćete volontirati.

Donirajte novac ili robu u dobrotvorne svrhe. Pronađite dobrotvornu ili neprofitnu organizaciju koja je u skladu s vašim vrijednostima i dajte donaciju u novcu, proizvodima ili uslugama. To mogu biti organizacije koje rade na iskorjenjivanju siromaštva, pružanju pomoći u slučaju katastrofe, pomoć napuštenim životinjama i drugo.

Podržite lokalne tvrtke. Kupnjom u malim, lokalnim tvrtkama pomažete podržati lokalno gospodarstvo i osigurati da vaša zajednica nastavi napredovati.

Sudjelujte u događajima zajednice. Ovi događaji pomažu okupiti ljude i poduprijeti lokalne ciljeve. Posjećujte lokalne događaje i festivale te podržite lokalne umjetnike, glazbenike i druge izvođače.

Uključite se u akciju dobrotvornog trčanja:

Mentorirajte nekoga: Podijelite svoje znanje i stručnost s nekim kome bi to moglo koristiti. Možete biti mentor studentu, mladom stručnjaku ili nekome tko se odluči promijeniti karijeru.

Organizirajte čišćenje u zajednici. Okupite prijatelje i susjede kako biste očistili lokalni park, plažu ili drugi javni prostor.

Podijelite svoje vještine i stručnost. Ponudite predavanje ili radionicu o temi koju dobro poznajete ili podijelite svoje profesionalne vještine s lokalnom organizacijom koja bi mogla imati koristi od vaše stručnosti.

Doprinos društvu ne mora uključivati ​​ogromnu količinu vremena ili novca. Čak i mala djela dobrote mogu napraviti veliku razliku u nečijem životu. Razmišljate i o našem planetu i kada god je to moguće prakticirajte ekološki način života.

Država potiče doprinos društvu

Niže navedene informacije preuzete su iz dokumenta Pregled poreznih olakšica povezanih s doniranjem.
Porezna olakšica pri davanju donacija propisana je ne samo za pravne i fizičke osobe koje obavljaju gospodarsku djelatnost, već i za sve fizičke osobe, odnosno građane nezavisno iz kojeg izvora ostvaruju dohodak.

Tako npr. osoba koja ostvaruje dohodak samo temeljem radnog odnosa, a tijekom godine daruje za kulturne, odgojno-obrazovne svrhe, znanstvene, zdravstvene, humanitarne, sportske i vjerske svrhe do 2% prošlogodišnjih primitaka za koje je u prethodnoj godini podnesena godišnja porezna prijava i utvrđen godišnji porez na dohodak.
Da bi se ostvarilo pravo na poreznu olakšicu potrebno je nadležnoj ispostavi Porezne uprave podnijeti obrazac ZPP-DOH do 28.02. tekuće godine za prethodnu godinu i pod točkom 3.IV. obrasca -Dana darovanja iskazati vrijednost danih darovanja, te priložiti popratnu dokumentaciju koja predstavlja vjerodostojne isprave.

Navedeni obrazac se može skinuti sa web stranice Porezne uprave www.porezna-uprava.hr klikom na link Obrasci/Prijava poreza na dohodak.

Vjerodostojne isprave

U slučaju poduzetnika bez obzira na vrstu imovine koja se daruje, uputno je da ovlašteno tijelo društva darovatelja donese odluku o donaciji na kojoj je potrebno naznačiti naziv neprofitne organizacije, iznos i namjenu darovanja. Ugovor o darovanju može sukladno Zakonu o obveznim odnosima biti zaključen u usmenom i pisanom obliku, osim ugovora o darovanju nekretnine koji mora biti zaključen u pisanom obliku.
Za darovanja dana u novcu bitna isprava je i izvadak sa transakcijskog računa na kojem je vidljiva isplata.
Prilikom donacije proizvoda, robe ili usluga osim odluke o darovanju, treba postojati i ovjerena pisana potvrda o obavljenoj primopredaji koja sadrži podatke o vrsti, količini i cijeni darovanih predmeta (otpremnica, zapisnik i sl.)
U slučaju donacija fizičkim osobama u zdravstvene svrhe potrebno je imati potvrde o primitku dobara, isprave o izvršenoj doznaci na žiro-račun primatelja, račune za izvršene zdravstvene usluge i sl.


U slučaju građana vjerodostojnim ispravama smatraju se preslike naloga o doznaci u novcu i ugovora odnosno potvrda o danim darovanjima.

Dobrobiti vraćanja zajednici

Već godinama mjesečno odvajam određeni iznos za one kojima je pomoć potrebna. Na taj način osjećam da pridonosim svojoj zajednici, no svjesna sam da je to dobro i za mene.

Evo nekoliko razloga zašto vraćanje zajednici može biti korisno za našu dobrobit:

 • Povećava sreću i blagostanje: Uzvraćanje zajednici može poboljšati naše raspoloženje i osjećaj blagostanja. Može učiniti da se osjećamo dobro u sebi i dati nam osjećaj svrhe i ispunjenja i samim time učiniti nas sretnijima.
 • Smanjuje stres: sudjelovanje u djelima dobrote, poput volontiranja ili doniranja, može smanjiti stres i smanjiti razinu hormona stresa kortizola.
 • Poboljšava društvene veze: Vraćanje zajednici nam može pomoći da izgradimo jače veze s drugima u našoj zajednici. To može poboljšati našu mrežu društvene podrške i smanjiti osjećaj usamljenosti i izolacije.
 • Povećava empatiju i suosjećanje: Vraćanje zajednici nam može pomoći da razvijemo empatiju i suosjećanje za druge. To može dovesti do većeg razumijevanja i prihvaćanja drugih i može nam pomoći da izgradimo smislenije odnose.
 • Poboljšava fizičko zdravlje: Studije su pokazale da volontiranje može poboljšati fizičko zdravlje snižavanjem krvnog tlaka i smanjenjem rizika od kroničnih bolesti.

Ako još niste krenuli sa uključivanjem u društveno korisne inicijative, sada je pravi trenutak.

spasimo planet

Realizirana mentorstva u 2023. godini

Održala sam 3 mentorska programa u periodu 09.2023 – 12.2023

 1. Potakni svoju kreativnost uz fraktalne crteže – 10 sudionika
 2. Otključaj svoj puni potencijal uz holistički biznis coaching – 5 sudionika
 3. Stvaram vlastitu sreću i iskustvo bez obzira na vanjske okolnosti – 10 sudionika
Mentorski programi u 2023

Donacije udrugama za zaštitu životinja i pomoć siromašnim sugrađanima.