logo letsgrow studio
Studio za poslovno savjetovanje i osobni razvoj by TAMARA PERUŠIĆ

100 zadataka virtualnog asistenta

Biznis

U ovom postu donosim 100 zadataka virtualnog asistenta, no sigurna sam da bi mogli nabrojati i više. Želim pomoći vlasnicima biznisa koji trebaju podršku u poslovanju da bolje razumiju koje sve mogu delegirati virtualnim asistentima.

Zadaci virtualnog asistenta mogu biti raznovrsni, a ovise o potrebama i zahtjevima svakog pojedinog klijenta. Ovi zadaci mogu se razlikovati u zavisnosti od industrije u kojoj klijent radi, veličine poslovanja i specifičnih ciljeva koje klijent želi postići.

Ključni faktori koji utječu na određivanja zadataka

 1. Vrsta posla: Različiti tipovi poslovanja imaju različite potrebe pa tako zadaci virtualnog asistenta mogu varirati. Na primjer:
  • E-trgovina može imati potrebu za administrativnom podrškom za obradu različitih narudžbi i upravljanje inventarom trgovine
  • Marketinška agencija može imati potrebu za podrškom u izradi marketinškog sadržaja i upravljanju društvenim mrežama.
 2. Ciljevi i prioriteti: Zadaci virtualnog asistenta često se prilagođavaju ciljevima klijenta.
  • Ako je primarni cilj povećanje prodaje, virtualni asistent može biti uključen u izradu marketinških strategija i podršku u prodaji.
  • Ako je cilj povećanje operativne efikasnosti, virtualni asistent može biti zadužen za organizaciju rasporeda i upravljanje zadacima.
 3. Radno opterećenje: Zadaci virtualnog asistenta mogu se prilagođavati i radnom opterećenju klijenta.
  • Ako klijent ima veći obim posla, virtualni asistent može biti angažiran za veći broj zadataka
  • Ako klijent ima kratkoročne projekte, virtualni asistent može biti angažiran za privremene zadatke.
 4. Specifične vještine i ekspertiza: Zadaci virtualnog asistenta mogu se odrediti i na osnovu specifičnih vještina i ekspertize virtualnog asistenta. Na primjer;
  • Ako virtualni asistent ima stručnost u grafičkom dizajnu, može biti zadužen za izradu marketinških materijala i vizuala.

Što sve mogu delegirati virtualnom asistentu?

Lista zadataka nije konačna, no daje dobar pregled zadataka koje ne morate obavaljati sami i koje možete povjeriti virtualnim asistentima.

Zadaci (1-10)

Organizacija kalendara i rasporeda sastanaka
Pretraživanje i priprema istraživačkih materijala
Vođenje evidencije i upravljanje bazom podataka
Kreiranje i upravljanje društvenim medijima
Održavanje web stranice i ažuriranje sadržaja
Slanje i praćenje e-pošte
Online istraživanje konkurencije i tržišta
Vođenje računa o zalihama i naručivanje materijala
Upravljanje blogom i objavljivanje sadržaja
Pomoć u organizaciji webinara i online događaja

Zadaci (11-20)

Izrada i uređivanje prezentacija
Priprema izvještaja i analiza
Praćenje i upravljanje projektima
Praćenje i analiza statistike posjetilaca na web stranici
Priprema materijala za obuku i edukaciju zaposlenih
Koordinacija i organizacija događaja
Unos podataka i obrada dokumenata
Praćenje i upravljanje vremenskim rokovima
Kreiranje i upravljanje email marketing kampanjama

Kreiranje i uređivanje anketa i upitnika

Zadaci (21-30)

Administrativna podrška za timski rad
Priprema faktura i vođenje evidencije plaćanja
Upravljanje CRM sustavima i bazom podataka klijenata
Prevođenje i transkripcija audio i video materijala
Planiranje i izvršenje SEO strategije za web stranicu
Rezervacija putovanja i smještaja
Praćenje trendova i preporuka za poboljšanje brenda
Upisivanje i ažuriranje kontakata u CRM sustav
Istraživanje i priprema materijala za blog postove
Priprema i slanje newslettera za pretplatnike

Zadaci (31-40)

Priprema materijala za prezentacije i radionice
Pretraga i kontaktiranje potencijalnih klijenata
Vođenje evidencije o troškovima i financijskim transakcijama
Kreiranje i uređivanje video sadržaja
Koordinacija i organizacija virtualnih sastanaka i konferencija
Priprema i slanje pozivnica za događaje i seminare
Koordinacija marketinških kampanja i reklamnih aktivnosti
Upravljanje bazom podataka potencijalnih klijenata

Kreiranje grafika i vizuala za društvene medije
Kreiranje i upravljanje Google Analytics nalogom za praćenje performansi web stranice

Zadaci (41-50)

Rezervacija restorana i organizacija poslovnih sastanaka
Praćenje i analiza rezultata marketinških kampanja
Upravljanje bazom podataka klijenata i upravljanje pretplatama
Kreiranje i uređivanje sadržaja za newslettere
Uređivanje video zapisa za YouTube i druge platforme
Održavanje liste zadataka i podsjetnika
Praćenje trendova u industriji i izvještavanje o konkurenciji
Prikupljanje i analiza povratnih informacija od korisnika i klijenata
Praćenje i odgovaranje na korisničke upite na društvenim medijima
Kreiranje i upravljanje online trgovinom

Zadaci (51-60)

Priprema materijala za sastanke i prezentacije
Kreiranje i ažuriranje prodajnih prezentacija
Upravljanje i ažuriranje inventara proizvoda
Praćenje i upravljanje društvenim medijima
Upravljanje internim sustavima za upravljanje projektima
Pomoć u pripremi i slanju press materijala medijima
Sastavljanje izvještaja o marketinškim aktivnostima
Kreiranje i ažuriranje baze podataka sa kontaktima novinara
Pretraga i priprema sadržaja za blogove i članke
Kreiranje i upravljanje online anketama

Zadaci (61-70)

Priprema i slanje ponuda za potencijalne klijente
Vođenje evidencije o potrošnji reklamnog budžeta

Koordinacija i organizacija webinara za edukaciju klijenata
Priprema i slanje biltena ili mjesečnih izvještaja za klijente
Upravljanje i ažuriranje informacija na web direktorijima i poslovnim listinzima
Koordinacija i organizacija timskih sastanaka
Pomoć u pripremi i slanju press materijala medijima
Upravljanje i ažuriranje online rasporeda i rezervacija
Upravljanje i ažuriranje profila i stranica na društvenim medijima
Kreiranje i upravljanje Google My Business nalogom za lokalno poduzeće

Zadaci (71-80)

Priprema materijala za prezentacije na sajmovima i događajima
Pomoć u planiranju i izvršenju digitalnih kampanja
Upravljanje procesom prijave i registracije na događaje i seminare
Kreiranje i upravljanje digitalnom strategijom za brend
Kreiranje i upravljanje online edukacijama i platformama za učenje
Priprema materijala za prezentacije na internim konferencijama
Priprema i slanje internih komunikacija i obavijesti
Upravljanje CRM bazom podataka za potencijalne klijente i prodaju
Upravljanje i ažuriranje sadržaja na intranetu i internim portalima
Kreiranje i upravljanje partnerskim programima i suradnjama

Zadaci (81-90)

Administrativna podrška i organizacija tima
Pomoć u pripremi i slanju izjava za novine
Kreiranje i upravljanje sustavom za podršku korisnicima
Izrada sadržaja za newslettere
Upravljanje i ažuriranje internih sustava za upravljanje dokumentima
Organizacija i planiranje putovanja i smještaja
Prikupljanje i obrada povratnih informacija od klijenata i korisnika
Prikupljanje i analiza podataka o tržištu i ciljnoj publici
Komunikacija sa korisnicima na društvenim medijima
Kreiranje i upravljanje programima za testiranje proizvoda ili usluga

Zadaci (91-100)

Rezervacija restorana i organizacija domijenaka

Kreiranje i upravljanje programima lojalnosti za klijente
Priprema i ažuriranje marketinških materijala i brošura
Upravljanje i ažuriranje liste kontakata za PR aktivnosti
Tehničko ažuriranje web stranica
Priprema materijala za prezentacije na internim sastancima
Pomoć u organizaciji i koordinaciji prodajnih timova
Koordinacija i organizacija dobrotvornih akcija i humanitarnih događaja
Koordinacija i organizacija internih obuka i radionica
Tehnička podrška za video konferenciju i alati za virtualnu suradnju

Ključni razlozi za angažiranje virtualnog asistenta

Postoji nekoliko ključnih razloga za angažiranje virtualnog asistenta:

Ušteda vremena

Kao vlasniku malog biznisa, vaše vrijeme je dragocjeno. Angažiranjem virtualnog asistenta možete delegirati administrativne, tehničke i marketinške zadatke. Time oslobađate vrijeme potrebno za fokusiranje na ključne poslovne aktivnosti i strategije koje zahtijevaju vašu pažnju.

Smanjenje troškova

Angažiranje stalnog zaposlenika može biti skupo zbog troškova plaće, edukacije, beneficija i slično. Virtualni asistenti obično rade na projektima ili na satnicu, što vam omogućava da platite samo za rad koji je stvarno obavljen, čime se smanjuju operativni troškovi.

Ekspertiza i fleksibilnost

Virtualni asistenti često imaju širok spektar vještina i iskustva u različitim područjima. Možete pronaći virtualnog asistenta koji je stručnjak u tehničkim pitanjima, operativnom upravljanju ili marketingu. Ovo vam omogućava pristup ekspertizi koja vam je potrebna, bez potrebe za zapošljavanjem posebnih zaposlenika za svako područje.

Povećana produktivnost

Kada imate podršku virtualnog asistenta, možete delegirati zadatke koji nisu vaša jača strana ili zahtijevaju više vremena i pažnje. To vam omogućava da se usredotočite na svoje najvažnije zadatke i povećate produktivnost.

Skalabilnost

Virtualni asistenti mogu biti fleksibilni u prilagođavanju vašim potrebama. Možete angažirati asistenta na projektima po potrebi ili povećati ili smanjiti radno vrijeme asistenta kako se vaše potrebe mijenjaju.

Fokusiranost na ključne zadatke

Virtualni asistent može preuzeti neke manje važnih i vremenski zahtjevne zadatake, dok se vi fokusirate na ključne strateške zadatke koji su od suštinske važnosti za vaš poslovni uspjeh.

Bolja ravnoteža između poslovnog i privatnog života

Kada imate podršku virtualnog asistenta, možete smanjiti preopterećenost i stres, što vam omogućava više vremena i slobode da se posvetite svom privatnom životu i održavate ravnotežu između posla i privatnog života.

Zatrpani ste operativnim zadacima i trebate podršku? Saznajte kako vam mogu pomoći. Obratite mi se s punim povjerenjem.

Podijelite članak