logo letsgrow studio
Studio za poslovno savjetovanje i osobni razvoj by TAMARA PERUŠIĆ

Što trebate znati prije otvaranja paušalnog obrta

Biznis, Savjeti

Što sve trebate znati prije samog otvaranja paušalnog obrta? Neka od uobičajenih pitanja sa kojima se svakodnevno susrećem su što je paušalni obrt? Koja su mi obvezna mjesečna i tromjesečna davanja državi?

Što je paušalni obrt

To je zapravo klasični obrt, ali se njegovo oporezivanje provodi paušalno. Ovaj obrt je vrlo popularan za samozapošljavanje jer su davanja državi malena, a papirologija koju treba voditi je minimalna. Za njega se najčešće odlučuju mikropoduzetnici zbog načina oporezivanja godišnjih primitaka u 5 razina, kao i zbog jednostavnosti poslovanja.

otvaranje obrta

Davanja državi u 2023.

1. Paušalni porez i prirez

Plaća se svaka 3 mjeseca (31.03., 30.06., 30.09., 31.12. ) ovisno o razredu u koju spadaju, odnosno ukupnim ostvarenim primitcima. Na početku obavljanja djelatnosti porezni obveznik samostalno procjenjuje iznos primitaka od obrta za tu godinu te na temelju procjene, Porezna uprava rješenjem utvrđuje godišnji paušalni dohodak i poreznu obvezu. Porezni obveznik dužan je do 15. siječnja tekuće godine za prethodnu godinu dostaviti Izvješće o paušalnom dohotku od samostalnih djelatnosti i uplaćenom paušalnom porezu na dohodak i prirezu poreza na dohodak (Obrazac PO-SD) (dalje u tekstu: Obrazac PO-SD) u kojem iskazuje primitke i utvrđuje dohodak i porez. Ako prema dostavljenom Obrascu PO-SD postoji razlika za uplatu istu je obvezan uplatiti s danom podnošenja izvješća. Porezni obveznik je dužan dostaviti i Obračun članarine turističkoj zajednici (Obrazac TZ1).

2. Doprinosi za mirovinsko i zdravstveno osiguranje

Obveza svakog poduzetnika je do 15. u mjesecu platiti svoje doprinose za prethodni mjesec. Mjesečni doprinosi za 2023. godinu iznose 199,60€, a ako otvarate obrt na polovini mjeseca, potrebno je napraviti izračun.

Obvezni doprinosiStopa u %Osnovica 546,87€Uplatni računModelObvezni doprinosi
Doprinos za MIO 1. stup15%82,03€HR1210010051863000160HR688214- OIB
Doprinosi za MIO 2. stup5%27,34€HR7610010051700036001HR682046- OIB
Doprinosi za zdravstveno osiguranje16,5%90,23€HR6510010051550100001HR688478- OIB

3. Članstvo Hrvatskoj obrtničkoj komori

Obrtnici koji su prvi put registrirali obrt od 1. siječnja 2021. godine oslobođeni su plaćanja komorskog doprinosa za prve dvije godine obavljanja obrta. Komorski doprinos u paušalnom obrtu iznosu iznosi 10,09 EUR. Komorski doprinos se plaća kvartalno u paušalnom iznosu od 30,26 EU sljedećih datuma: 27. veljače, 31. svibnja, 31. kolovoza te 30. studenog. Obvezni komorski doprinos uplaćuje se prema sjedištu obveznika, a popis uplatnih računa za komorski doprinos područnih ureda možete pronaći ovdje.

4. Članarina turističkim zajednicama

Ako se bavite djelatnostima turizma, ugostiteljstva, prijevoza, izdavaštva, osiguranja ili sportskim djelatnostima – obveznik ste plaćanja članarine turističkim zajednicama. One su definirane Zakonom o članarinama u turističkim zajednicama, a popis svih djelatnosti koje su dužne plaćati članarinu može se pronaći ovdje.

Obrtnik odgovara svojom cjelokupnom imovinom

Svaki obrtnik, uključivo i paušalni, za obveze svog obrta odgovara svojom cjelokupnom imovinom. Čak i ako zatvorite obrt, i dalje ćete dugove nastale za vrijeme njegova poslovanja morati podmiriti svojom osobnom imovinom. To je jedna od važnih stavki koju trebate uzeti u obzir prilikom odluke o otvaranju paušalnog obrta, kao i prilikom donošenja poslovnih odluka.

Podijelite članak