logo letsgrow studio
Studio za poslovno savjetovanje i osobni razvoj by TAMARA PERUŠIĆ

Paušalni obrt i plaćanje poreza

Biznis, Savjeti

Paušalni obrt je specifični oblik u kojem se plaćanje poreza i prireza radi kvartalno (31.03., 30.06, 30.09 i 31.12.). Iznos paušalnog poreza i prireza ovisi o razredu, odnosno ukupnim ostvarenim primicima.

5 razina oporezivanja

RazredOstvareni ukupni primitciGodišnja porezna osnovicaGodišnja (porez i prirez Zagreb)Mjesečna (porez i prirez Zagreb)tromjesečna (porez i prirez Zagreb)
1od 0 – 11.281,441.692,22€199,68€16,64€49,92€
2od 11.281,45 -15.263,122.289,47€270,16€22,51€67,53€
3od 15.263,13 – 19.842,062.976,31€351,20€29,27€87,81€
4od 19.842,07 – 30.526,254.578,94€540,31€45,03€135,09€
5od 30.526,26 – 39.816,845.972,53€704,76€58,73€176,19€

Do 15. siječnja sljedeće kalendarske godine paušalni obrtnici su dužni predati PO-SD obrazac temeljem kojeg se određuje razina oporezivanja.  PO-SD obrazac je završno izvješće temeljem kojeg se definira koliko ste stvarno dužni platiti poreza.

plaćanje paušalnog poreza

Postoje 3 moguća scenarija

  1. Primitci u PO-SD obrascu odgovaraju iznosu primitaka iz poreznog razreda u kojem ste plaćali predujmove poreza na dohodak. U ovom slučaju nemate dodatne obveze plaćanja poreza. Primjer je da se nalazite u razredu 2 i vaš primitak je 15.101,12€. Porez ste uredno plaćali kvartalno za ovaj razred – znači sve je čisto!
  2. Primitci u PO-SD obrascu su veći od primitaka razreda po kojem ste plaćali predujmove poreza na dohodak. U ovom slučaju ste obvezni uplatiti do 15.01. razliku poreza i prireza prikazanog u PO-SD obrascu. Primjer je da se nalazite u razredu 2, no vaš je primitak premašio maksimalni iznos razreda 2 i prešli ste u razred 3.
  3. Primitci u PO-SD obrascu su manji od primitaka razreda po kojem ste plaćali predujmove poreza na dohodak. U ovom slučaju imate pravo na povrat više uplaćenog poreza ili tu preplaćeni iznos možete koristiti prilikom plaćanja novih predujmova.

Propise možete provjeriti na stranicama Porezne uprave Pravilnik o paušalnom oporezivanju samostalnih djelatnosti

Podijelite članak