logo letsgrow studio
Studio za poslovno savjetovanje i osobni razvoj by TAMARA PERUŠIĆ

EU ciljevi održivog razvoja

Holizam

EU ciljevi održivog razvoja koji uključuju Program održivog razvoja do 2030 godine doneseni su od strane Ujedinjenih naroda 2015. godine. Postoji 17 ciljeva održivog razvoja, za koje je EU osmislio 100 pokazatelja koji su usklađeni s UN-ovim pokazateljima održivog razvoja. Provedbu ciljeva održivog razvoja prati Europska komisija od 2017. godine u okviru godišnjih izvješća za ove potrebe.

Program ima za cilj do 2030. godine ostvariti socijalni, gospodarski, okolišni održivi razvoj na svjetskoj razini.

Međunarodna organizacija vrhovnih revizijskih institucija (INTOSAI) utvrdila je u strateškom planu za razdoblje 2023-2028. pet ključnih prioriteta. Jedan od njih je doprinjeti ostvarivanju Programa za održivi razvoj do 2030. godine.

U nastavku možete pročitati više informacija na temu EU ciljevi održivog razvoja.

17 temeljnih ciljeva održivog razvoja

1. Iskorijenjivanje siromaštva

globlani ciljeviIzvor: https://www.globalgoals.org/

U današnje vrijeme i dalje gotovo polovina svjetske populacije živi u siromaštvu, a nedostatak hrane i čiste vode ubija tisuće ljudi svaki dan. Iskorijenjivanje siromaštva nije zadatak humanitarnih institucija, nego je to čin pravde. Zajedno možemo nahraniti gladne, iskorijeniti bolesti i dati svima na svijetu priliku da napreduju i žive produktivan i bogat život.

Kako možete pomoći?

 • Pronađite neku humanitarnu organizaciju koja se bavi ovim pitanjem i koju želite podržati. Svaka donacija, bila mala ili velika pomaže.
 • Donirajte ono što ne koristite, a dalje je dobro za upotrebu. Nekome će puno značiti dobro očuvana odjeća, knjige, namještaj koji više ne trebate.
 • Podržite kampanje prikupljanja stvari za žrtve hitnih slučajeva. Donirajte svoju odjeću, zalihe hrane, deke ako imate viška i slično kako biste pomogli onima koji trebaju pomoć.
 • Siromaštvo i dalje postoji u svakoj zemlji. Više od 8% svjetske populacije živi u ekstremnom siromaštvu. Podignite svoj glas u borbi protiv ekstremnog siromaštva!

2. Iskorijenjivanje gladi

cilj iskorjenjivanje gladiIzvor: https://www.globalgoals.org/

Glad je vodeći uzrok smrti u svijetu. Naš planet nam je dao goleme resurse, ali nejednak pristup i neučinkovito rukovanje ostavljaju milijune ljudi pothranjenima. Ako promičemo održivu poljoprivredu s modernim tehnologijama i poštenim sustavima distribucije, možemo održati cjelokupno svjetsko stanovništvo i osigurati da nitko više nikada neće biti gladan.

Kako možete pomoći?

 • Pronađite humanitarnu organizaciju koju želite podržati. Svaka donacija, bila mala ili velika će puno pomoći.
 • Kupujte domaću i sezonsku hranu. Ako imate mogućnosti, uzgojite nešto vlastite hrane.
 • Ne bacajte hranu. Zamrznite svježe proizvode i ostatke ako ih nemate priliku pojesti, prije nego što se pokvare.
 • Kupujte voće i povrće koje nije “pravog” oblika ili boje. Na taj način pomažete da se iskoristi hrana koja bi inače mogla propasti.
 • Jedite manje mesa. Industrija proizvodnje mesa ima veliki utjecaj na okoliš.

3. Zdravlje i dobrobit ljudi

cilj dobro zdravlje i dobrobitIzvor: https://www.globalgoals.org/

U posljednjih 15 godina broj smrtnih slučajeva djece je prepolovljen. To dokazuje da je moguće pobijediti gotovo svaku bolest. Ipak, trošimo enormnu količinu novca i sredstava na liječenje bolesti koje je lako spriječiti. Ovaj cilj odnosi se na dobro zdravlje diljem svijeta i promiče zdrave stilove života, preventivne mjere i modernu, učinkovitu zdravstvenu skrb za sve.

Kako možete pomoći?

 • Pronađite humanitarnu organizaciju koju želite podržati. Svaka donacija, bila mala ili velika će puno pomoći.
 • Zaštite obitelj od bolesti što pomaže i javnom zdravlju.
 • Upišitese u registar darivatelja organa i tkiva u svojoj zemlji.
 • Darujte krv. Krv spašava živote.

USKORO VIŠE I O OSTALIM CILJEVIMA

Kvalitetno obrazovanje

Rodna ravnopravnost

Čista voda i dobri sanitarni uvjeti

Pristupačna čista energija

Dostojanstven rad i gospodarski rast

Industrija, inovacije i infrastruktura

Smanjenje nejednakosti

Održivi gradovi i zajednice

Odgovorna potrošnja i proizvodnja

Djelovanje u području klime

Život u vodi

Život na kopnu

Mir, pravda i snažne institucije

Partnerstva za ciljeve

Podijelite članak